به نام هزاران نام خدا که زیباست

از آن جایی که طیف گسترده ای ازهموطنان عزیز نیاز به اعمال جراحی دارند و متأسفانه تبلیغات گمراه کننده ماهواره و پیک های گوناگون نیز در این زمینه به فراوانی وجود دارند، بر آن شدیم تا سایت اتاق سبز را راه اندازی کنیم.

آگاهی مساوی درمان است هدف ماست و بر این اصل مصرانه تأکید می کنیم.

با این سایت بیماران به منبع قابل اعتمادی از جراحان ، اعمال گوناگون جراحی ، مراکز درمانی معتبر و اطلاع از همایش های علمی آموزشی دسترسی خواهند یافت و در صورت نیازشان به اعمال جراحی، بدون استرس و نگرانی، خود و خانواده هایشان اعمال جراحی موفقی را تجربه خواهند کرد.

شایان ذکر است که جراحان معرفی شده در این سایت، جراحان معتبر، ماهر و اکثرا” هیات علمی دانشگاه می باشند و بولد کردنشان صرفا جنبه معرفی دارد نه جنبه تبلیغاتی بر خلاف سایر سایت ها. خود جراحان می توانند صدق گفتار ما را تصدیق نمایند و تایید کننده صحبت های ما باشند زیرا هدف ما آگاهی مساوی درمان است و هر چه هموطنان عزیز ما بیشتر با جراحان معتبر و اعمال جراحی گوناگون آشنا باشند احتمال رخداد عوارض جراحی کمتر خواهد بود و شما دوست بزرگوار ، جراحی را با امنیت خاطر بیشتری تجربه خواهید کرد.

گروه اتاق سبز با برپایی همایش های علمی آموزشی ماهیانه در موضوعات مختلف جراحی که در سالن همایش های بین المللی رایزن، رعد و یا سالن همایش های سطح شهر برگزار می شود، می کوشد سطح آگاهی هموطنان عزیزمان علی الخصوص بانوان محترم را ارتقا دهد تا آنان بتوانند با شرکت در این همایش ها از زیر و بم روش های گوناگون جراحی آشنا گردند که به یاری خدا تاکنون توانسته ایم سابقه ای موفق در بر پایی این گونه همایش ها داشته باشیم .
سایت اتاق سبز را می توان دنیای جراحی نامید چون هر آنچه از جراح و انواع جراحی ، مراکز جراحی و حتی وام جراحی را بخواهید می توانید در این سایت پیدا کنید.

آرزوی ما سلامتی شماست