هدف گروه اتاق سبز آگاهی بخشی صحیح هموطنان ارجمند علی الخصوص بانوان عزیز است

آرشیو برای: جراحی ارتوپدی(استخوان و مفاصل)

43397986532

دکتر فاطمه منتظر لطف الهی

عنوان جراح: دکتر فاطمه منتظر لطف الهی تلفن ثابت: 02122894134 آدرس: نهران-خیابان شریعتی-مترو شریعتی-کوچه ی حسینیه ارشا

bitasvir

دکتر علی اکبر روحانی

عنوان جراح: دکتر علی اکبر روحانی تلفن ثابت: 02632243658 آدرس: کرج،چهار راه طالقانی،کوچه ی شهروز،ساختمان بقراط

bitasvir

دکتر منصور نژند

عنوان جراح: دکتر منصور نژند تلفن ثابت: 02632264636 آدرس: کرج، چهار راه طالقانی،جنب فروشگاه البسکو،ساختمان پزشکان شمار

دسته بندی ها