هدف گروه اتاق سبز آگاهی بخشی صحیح هموطنان ارجمند علی الخصوص بانوان عزیز است

آرشیو برای: جراحی ارتوپدی

43397986532

دکتر فاطمه منتظر لطف الهی

عنوان جراح: دکتر فاطمه منتظر لطف الهی تلفن ثابت: 02122894134 آدرس: نهران-خیابان شریعتی-مترو شریعتی-کوچه ی حسینیه ارشا

bitasvir

دکتر علی اکبر روحانی

عنوان جراح: دکتر علی اکبر روحانی تلفن ثابت: 02632243658 آدرس: کرج،چهار راه طالقانی،کوچه ی شهروز،ساختمان بقراط

bitasvir

دکتر منصور نژند

عنوان جراح: دکتر منصور نژند تلفن ثابت: 02632264636 آدرس: کرج، چهار راه طالقانی،جنب فروشگاه البسکو،ساختمان پزشکان شمار

82621890533

دکتر حسن قندهاری

عنوان جراح: دکتر حسن قندهاری تلفن ثابت: 02126600456

19105089636

دکتر محمد تقی طهماسبی

عنوان جراح: دکتر محمد تقی طهماسبی تلفن ثابت: 02122572007 آدرس: تهران،خ دکتر شریعتی،خ ش کلاهدوز(دولت)،تقاطع کاوه و دول

دسته بندی ها