هدف گروه اتاق سبز آگاهی بخشی صحیح هموطنان ارجمند علی الخصوص بانوان عزیز است

آرشیو برای: انکولوژی زنان (سرطان زنان)

186751433634

دکتر فاطمه قائم مقامی

عنوان جراح: دکتر فاطمه قائم مقامی تلفن ثابت: 02188966510 آدرس: تهران-خیابان زرتشت غربی-روبروی بیمارستان مهر-شماره ی 1

دسته بندی ها